Skip to content
Menu

Golfbanen:

Ook op golfbanen wordt drainage veel toegepast. Dit geldt zowel voor nieuw aan te leggen banen, als voor het onderhoud. Tijdens het aanbrengen van drainage in een bestaande golfbaan wordt vrijwel altijd de uitgegraven grond opgeladen en afgevoerd, sleufvulling met grofzand toegepast en wordt de drain weer afgewerkt met een laagje teeltaarde.

Drainage op nieuw aan te leggen golfbaan                    Drainage bestaande golfbaan