Skip to content
Menu

Sport- en recreatievelden

Natuurgras:

Op sport- en recreatievelden is goede drainage absoluut onmisbaar en wordt op grote schaal toegepast in zowel natuurgras als kunstgrasvelden. Wij hebben veel ervaring met drainage van sport- en recreatievelden en zijn met diverse compacte drainage machines en een breed scala aan toebehoren gespecialiseerd in de aanleg hiervan. Vaak wordt hier een sleufvulling van grofzand toegepast om het oppervlaktewater sneller naar de drainbuis af te voeren. Ook kunnen wij de uitgegraven grond in één werkgang opladen en afvoeren in compacte kippers.

Drainage met grondafvoersysteem                      Aanvullen drainagesleuf.

Deze drainagemachine heeft tevens de mogelijkheid om lasergestuurd recht te rijden met een nauwkeurigheid van 5mm.
Dit wordt toegepast indien de grond gescheiden ontgraven en afgevoerd dienen te worden (toplaag apart van de ondergrond).
Ook is het middels deze werkwijze mogelijk om de vaak mooi van structuur zijnde toplaag op het veld te behouden, wat een behoorlijke besparing in afvoerkosten van de uitgegraven grond geeft.

Drainagesleuf ontgraven.

 

Indien de bestaande grasmat behouden moet blijven, kunnen wij na het vullen van de drainsleuven met grofzand en het verdichten hiervan (om nazakken te voorkomen) ook een dunne laag teeltaarde terug boven de drainsleuven aanvullen om schrale plekken boven de drain, waar minder gras groeit te voorkomen. Uiteraard kunnen wij al onze trekkers met “gazonbanden” uitrusten.

Teeltaarde aanvullen.                      Drainagesleuven aanvullen en afwerken.

Kunstgras:

Voor de drainage van nieuwe kunstgrasvelden kunnen wij in één werkgang ook de uitgegraven grond verspreiden over de cunetbodem zodat er geen afvoer of nabewerking van de uitgegraven grond nodig is.

Drainage kunstgrasveld

Ook als er op een bestaand kunstgrasveld alleen de kunstgrasmat vernieuwd wordt is het vaak wenselijk ook de drainage te vernieuwen, om de sporttechnische constructie in tact te houden hebben wij de mogelijkheid de drainage “sleufloos” met een zeer compacte machine aan te brengen. Zo wordt vermenging van de verschillende sporttechnische lagen voorkomen. Uiteraard is ook deze machine automatisch laser gestuurd voor een optimale diepteligging.

Sleufloos draineren kunstgrasveld

Golfbanen:

Ook op golfbanen wordt drainage veel toegepast. Dit geldt zowel voor nieuw aan te leggen banen, als voor het onderhoud. Tijdens het aanbrengen van drainage in een bestaande golfbaan wordt vrijwel altijd de uitgegraven grond opgeladen en afgevoerd, sleufvulling met grofzand toegepast en wordt de drain weer afgewerkt met een laagje teeltaarde.

Drainage op nieuw aan te leggen golfbaan                    Drainage bestaande golfbaan

Drainageputten en PVC leidingen:

Voor het snel aanbrengen van grotere lengte PVC buis of drainageputten kunnen wij ook onze compacte drainagemachine inzetten, eventueel met een maximale sleufbreedte van 45cm.

Drainageputten plaatsen                    PVC buis aanbrengen

drainputten gietijzeren deksel 315mm

Ook zijn wij gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van hoofd/afvoerleidingen en maatwerk in PCV drainage/doorspuitputten die in eigen beheer gemaakt worden, dit geeft ons zeer veel flexibiliteit in de maatvoering en levertijd van de putten. Deze gecombineerde systemen worden met name toegepast op sportvelden en golfbanen.

doorspuitput                    doorspuitput