Skip to content
Menu

Kunstgras:

Voor de drainage van nieuwe kunstgrasvelden kunnen wij in één werkgang ook de uitgegraven grond verspreiden over de cunetbodem zodat er geen afvoer of nabewerking van de uitgegraven grond nodig is.

Drainage kunstgrasveld

Ook als er op een bestaand kunstgrasveld alleen de kunstgrasmat vernieuwd wordt is het vaak wenselijk ook de drainage te vernieuwen, om de sporttechnische constructie in tact te houden hebben wij de mogelijkheid de drainage “sleufloos” met een zeer compacte machine aan te brengen. Zo wordt vermenging van de verschillende sporttechnische lagen voorkomen. Uiteraard is ook deze machine automatisch laser gestuurd voor een optimale diepteligging.

Sleufloos draineren kunstgrasveld